HISTORIA

Luty 1947 r. - w pierwszym budynku szkoły przy ul. Powstańców zostaje zorganizowany kurs dla miejscowej młodzieży w wieku 20 - 24 lat, na którym uczono języka polskiego, geografii i historii.

Wrzesień 1947 r. - rozpoczyna działalność Szkoła Przemysłowa kształcąca ślusarzy, tokarzy, modelarzy i odlewników, związana ściśle z fabryką.

Lata 1949 - 1957 to kolejne zmiany nazwy, od Szkoły Przemysłowej Raciborskiej Fabryki Obrabiarek w Kuźni Raciborskiej, przez Państwową Szkołę Przemysłową w Kuźni Raciborskiej, Zasadniczą Szkołę Odlewniczo - Metalową po Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Fabryki Obrabiarek "Rafamet" w Kuźni Raciborskiej podległą ZPO "PONAR".

W 1965 r. zostaje uruchomione technikum wieczorowe przygotowujące techników dla zakładu, następuje też zmiana nazwy na Zespół Szkół Zawodowych przy F.O. "Rafamet" w Kuźni Raciborskiej.

W latach 1968 - 1975 szkoła rozpoczyna działalność w ramach Technikum Ekonomicznego dla Pracujących.

W 1970 r. zostają oddane do użytku nowe Warsztaty Szkolne na Terenie zakładu przy ul. Staszica, a w 1979 r. - powstaje Liceum Zawodowe o specjalności obróbka skrawieniem, ale z powodu braku naboru kończy ten kierunek tylko jeden rocznik.

W 1980 r. wprowadzono w ramach Technikum dla Dorosłych kierunek automatyka przemysłowa.

W 1992 r. - wprowadzono dwa nowe rodzaje szkół: trzyletnie technikum Mechaniczno - Elektrycznego na podbudowie ZSZ i pięcioletnie Technikum Mechanicznego dla uczniów po szkole podstawowej o kierunku obróbka skrawieniem (w rok później zmiana kierunku na elektrotechnikę przemysłową).

Rok 1994 r. przyniósł w ZSZ kierunek mechanik pojazdów samochodowych.

W 1995 r. rozpoczyna działalność czteroletnie Liceum Techniczne o profilu elektronicznym na podbudowie szkoły podstawowej.

W 1996 r. nastąpiło przejęcie szkoły przez Kuratorium Oświaty w Katowicach i zmiana nazwy na Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej.

Od 1999 r. szkoła mieściła się w adoptowanych budynkach dawnej Jednostki Wojskowej przy ul. Jagodowej 15, a od drugiego semestru roku 2004/2005 szkoła przeniosła swoją działalność do budynku Gimnazjum przy ul. Piaskowej 28, tu przyjęła nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej, obecnie trwa remont, który nadaje nowy wizerunek szkole.

Od stycznia 2004 roku organem prowadzącym jest Gmina w Kuźni Raciborskiej.